Què fem

La nostra manera d’educar es basa en la convivència, el treball en equip, el joc, la implicació social, el contacte amb la natura, la coeducació, l’exemple dels grans als petits i, sobretot, l’educació en valors com el compromís, l’esperit crític, la curiositat, l’amistat, la superació, l’autosuficiència, l’esforç i la valentia, entre tants altres.