LLOPS I DAINES

En aquesta etapa pren molta importància el grup, tant en el joc com en el treball. És allí on el nen es veurà identificat i on autoafirmarà la seva personalitat. No serà fins al final de l’etapa que els grups de treball seran espontanis i cohesionats.

Cada vegada és més independent de la família quan a satisfacció de necessitats i relativitza les aportacions dels adults. En canvi pren molt seriosament als companys d’edat. Comença a valorar el respecte mutu, ja que es senten valorats pels altres, però costa que, a més de tenir-lo assumit, actuïn amb coherència.

Les regles del joc i de convivència normalment ja no són proposades pels adults, sinó que són ells qui les creen i vetllen perquè es compleixin. Sovint entren en conflictes per aquesta qüestió. La justícia és molt important: sempre hi ha d’haver igualtat entre els membres, sobretot quan la injustícia es fa contra ell mateix.

Apareix l’honestedat, la companyonia i la lleialtat, sempre que estiguin ben potenciades en l’educació (pares, escola, agrupaments…). La mentida i l’engany són molt rebutjats, ja que trenquen l’acord establert.

Respecta l’autoritat sempre que sigui raonada i expliqui per què li dius allò. Aquesta autoritat ha d’ anar acompanyada d’afecte. Els Llops comencen a treballar en equip i a coordinar els seus punts de vista amb els dels altres, encara que aquest és un procés lent i no es dóna en tots els nens/es d’aquesta edat. Per això, és important potenciar el treball en grup en aquesta etapa.

Cap al final del període, es configuren els grups de manera més estable i amb una estructura formada. És l’edat en què sorgeixen els lideratges i es comencen a bastir els rols d’un grup. Al final d’aquesta etapa, el nen/a, ha d’haver assolit un nivell alt de socialització, en el que té interioritzades les bases del comportament grupal. També haurà d’haver assumit força independència o personalitat pròpia.

Notícies sobre els llops i daines